Styrelsen

Styrelsen 2021 - 2022 vald på stämman 2022-05-19

Namn

Funktion

Adress

Telefon

Charlotta Hjort

Ordförande

Järnvägsgatan 27

070-070 02 79

Lars Nilsson

Vice ordförande

St Norregatan 58

072-563 21 03

Britt Troberg

Sekreterare

Järnvägsgatan 27

070-632 06 45

Fredrik Sahlström

Ledamot

Järnvägsgatan 27

073-025 44 65

Rolf Strömblad

Ledamot

St Norregatan 56

070-280 73 28

Anna Brunbäck

Ledamot / RB

Box 2115, 250 02 Hbg

042-153 176


Ove Elf


Suppleant


St Norregatan 58


070-652 47 93

Nils Larsson

Suppleant

Järnvägsgatan 27

070-771 26 93

Jonny Persson

Suppleant

St Norregatan 56

076-134 52 57

KMPG

Revisor