Styrelsen

Styrelsen 2022 - 2023 vald på stämman 2023-05-04

Namn

Funktion

Adress

Telefon

Charlotta Hjort

Ordförande

Järnvägsgatan 27

070-070 02 79

Lars Nilsson

Vice ordförande

St Norregatan 58

072-563 21 03

Britt Troberg

Sekreterare

Järnvägsgatan 27

070-632 06 45

Nils Larsson

Ledamot

Järnvägsgatan 27

070-771 26 93

Rolf Strömblad

Ledamot

St Norregatan 56

070-280 73 28

Faruk Lagumdzija

Ledamot / RB

Box 2115, 250 02 Hbg

042-186 615


Ove Elf


Suppleant


St Norregatan 58


070-652 47 93

Jonny Persson

Suppleant

St Norregatan 56

076-134 52 57

KMPG

Revisor