Gemmensamma utrymme


Gymnastiksalen


Bokning av träningspass görs vid elektronisk bokningstavla utanför Tvättstuga 1 i Tuppaskolans källare med den ”tagg” som tillhör lägenheten.

De som bokat köket för fest eller högtidsdag går före bokade tider för idrott, motion mm.

Använd inte skor som ger svarta märken då parketten är svår att rengöra.

Gymnastiksalen städas efter användning.

Max 100 personer får vistas samtidigt i gymnastiksalen.Köket


Ett kök med utrustning för ca 30 gäster finns i anslutning till gymnastiksalen. Köket kan lånas av de boende i föreningen vid fester och högtidsdagar. Bokning görs vid den elektroniska bokningstavlan utanför Tvättstuga 1 i Tuppaskolans källare med den ”tagg” som tillhör lägenheten.

Meddela styrelsen om något går sönder och behöver ersättas. De som lånar köket ansvarar för att allt blir diskat och städat. Bord och stolar finns i förråd vid sidan om bastun vid den ingång som går från Skolallén till gymnastiksalen. Din förrådsnyckel passar låset. Bord och stolar är i första hand till för de boende i föreningen och får inte lånas ut till utomstående.

Max 100 personer får vistas i gymnastiksalen samtidigt.

Absolut rökförbud gäller alla Tuppaskolans publika utrymmen. Vid rökning utomhus ska askkoppar ställas ut, tömmas och rengöras efter avslutat nyttjande.

Fimpar och annat skräp får inte kastas på tomten.Bokning och användning av tvättstugor


Det finns två tvättstugor i skolbyggnaden, belägna i källarplanet.

Tvättstugorna bokas vid elektronisk bokningstavla vid Tvättstuga 1 i Tuppaskolans källare med de "taggar" som tillhör lägenheten.

”Taggarna” används också som nycklar till tvättstugorna. Endast den som bokat har tillgång till tvättstugan.

4 tvättpass/dag:

07:00 - 11:00

11:00 - 15:00

15:00 - 19:00 

19:00 - 23:00.

Övrig tid kan inte tvättstugorna användas då strömmen bryts.

För allas trevnad, var noga med städningen. 

​Kostnader för städning kan debiteras användare av tvättstugan vid slarvig rengöring.Uteplats/grillplats


Uteplatsen är disponibel för alla medlemmar i föreningen och behöver normalt inte förbokas. Om någon tänker sig en större tillställning kan det vara klokt att anslå detta till exempel i trapphusen.

Bord, stolar och parasoller finns under sommaren på uteplatsen. Efter användning ska dessa slås ihop och återställas på ursprunglig plats. Var noga med att städa upp efter dig. 
Skolans balkong


Skolans balkong, belägen på 3:e våningen, får disponeras av alla föreningens medlemmar.

Grillning och större fester får dock inte avhållas här utan ska ske på uteplatsen.

Trädgårdsmöbler finns i förrådsrum till vänster på balkongen.

OBS! Rökning är inte tillåten på balkongen.Flaggstång


De boende som vill att vi flaggar på skolans flaggstång under födelsedagar eller på andra bemärkelsedagar kan ta kontakt med någon i styrelsen så försöker vi ombesörja detta. Styrelsen.