Allmän info

Allmän info

Kort historikBRF Tuppaskolan är belägen i centrala Landskrona. Som framgår av namnet är det en före

detta skola, byggd år 1901, som 1989 byggdes om till bostäder.

Föreningen äger fastigheten Nordenskjöld 2 som består av två byggnader,

huvudbyggnaden samt annexet. Annexet uppfördes i samband med

ombyggnaden av skolan på den plats där det tidigare fanns en byggnad innehållande

gymnastiksal, slöjdsal, skolsköterska mm.

Antal lägenheter är 46 st, 23 i skolan och 23 i annexet.

Fördelning:

1 rok   1

2 rok  10

3 rok  16                                                                                         

4 rok  14

5 rok  5

Det finns även en lokal (gymnastiksalen i skolan) samt 44 st parkeringsplatser.

Total tomtarea:          7 836 kvm                                                        

Total bostadsarea       4 011 kvm När Fredrik Sundbärg tillträdde den nyinrättade tjänsten som stadsarkitekt i Landskrona fick han som uppgift att knyta ihop de olika stadsdelarna och rita ett par monumentala byggnader. Han skulle "ge form av mera beständig glans och symbolisk kraft åt stadens uppsving". Sundbärg följde då de nya idéerna inom stadsplanering där man försökte komma bort från ett stereotypiskt rutnät av gator och istället här och var skapa öppna torg och vackra vyer.


Med utgångspunkt från järnvägsstationen anlades ett sammanbindande centralt stråk, Järnvägsgatan. Denna gick förbi den nybyggda teatern, och fick ett effektfullt blickfång i den nya planerade Södra Folkskolan. 1904 kunde den magnifika folkskolan invigas. Sundbärg hade placerat den så att Järnvägsgatan tvingats göra en liten knyck för att ledas förbi. Det hade sannerligen blivit en praktfull syn , en byggnad i nygotisk stil som liknade en kyrka. En kyrktupp hade placerats på taket, och så blev Södra Folkskolan i folkmun snabbt omdöpt till Tuppaskolan. Skolundervisningen pågick ända fram till 1987. Därefter byggdes skolan om invändigt till bostadsrättslägenheter. I princip förvandlades varje klassrum till en lägenhet med ett loft på grund av den enorma takhöjden. Så blev det ovanliga bostäder i en ovanlig byggnad.