BRF Tuppaskolan i Landskrona

Startsida Ekonomi Fastighetsskötsel Gem.utrymmen Medlemsinfo Kontakta oss

När Fredrik Sundbärg tillträdde den nyinrättade tjänsten som stadsarki-

tekt i Landskrona fick han som uppgift att knyta ihop de olika stadsdelarna och rita ett par monumentala byggnader. Han skulle "ge

form av mera beständig glans och symbolisk kraft åt stadens uppsving". Sundbärg följde då de nya idéerna inom stadsplanering där man försökte komma bort från ett stereotypiskt rutnät av gator och istället här och var skapa öppna torg och vackra vyer. Med utgångspunkt från järnvägsstationen anlades ett sammanbindande centralt stråk (Järnvägs-gatan) förbi den nybyggda teatern, som sedan skulle få ett effektfullt blickfång i den nya planerade Södra Folkskolan. 1904 kunde den magnifika folkskolan invigas. Sundbärg hade placerat den så, att Järnvägsgatan tvingats göra en liten knyck för att ledas förbi. Det hade sannerligen blivit en praktfull syn , en byggnad i nygotisk stil som liknade en kyrka. T.o.m. en kyrktupp hade placerats på taket, och så blev Södra Folkskolan i folkmun snabbt omdöpt till Tuppaskolan. Skolundervisningen pågick ända fram till 1987. Därefter byggdes skolan om invändigt till bostadsrättslägenheter. I princip förvandlades varje klassrum till en lägenhet med ett loft på grund av den enorma takhöjden. Så blev det ovanliga bostäder i en ovanlig byggnad.

rollup
rolldown

                                                    Tillbaka